Selecteer een pagina

r oppoppetjespoppetAlgemene voorwaarden

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, informeer ik je bij deze over de algemene voorwaarden.
Marianne Verdijsseldonk eigenaar van Eigenwijze rouw is opdrachtnemer/dienstverlener en client is opdrachtgever

Algemeen

• De ontspanningssessies bij rouwbegeleiding vervangen niet de reguliere
gezondheidszorg.
• Er wordt geen diagnose gesteld en/of medische instructies gegeven.

Aanmelding

• Klachten van lichamelijke, emotionele en/of psychische aard, geven vaak aanleiding tot het aanvragen van rouwtherapie. De sessies worden individueel samengesteld en kunnen derhalve variëren in samenstelling en/of uitwerking.
• U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij mij terecht. Indien nodig verwijs ik naar de huisarts
• Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.
• U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf
• De behandelmethode is mij voldoende duidelijk. Ik bevestig hierbij dat ik geïnformeerd ben dat er mogelijke fysieke reacties kunnen optreden als gevolg van het zelfhelingsproces (bijvoorbeeld (lichte) hoofdpijn, meer naar het toilet moeten, vermoeidheid, zwaar gevoel als ook licht en ruimte voor emoties.

Werkwijze

De sessie vindt plaats op de Norbertusdreef 11 in Valkenswaard. Indien nodig, bijvoorbeeld slecht ter been of geen rijbewijs dan bij kom ik bij u thuis rond een straal van 2o km. Ik werk met verschillende technieken, ademhalingsoefeningen, mindfullness, MatriXmethode, werken met opstellingen door middel van poppetjes  

 

Betalingsvoorwaarden

• De kosten bedragen € 399,00 per 5 sessies van 1 uur en 30 minuten. Losse sessie van 60 minuten kosten € 65,00
• De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het traject worden vooraf betaald onder vermelding van factuurnummer. Losse sessie meteen na afloop contant of via Tikkie

Uitsluiting van deelname en sessie

• Eigenwijze Rouw behoudt zich het recht voor, een cliënt van deelname of sessie uit te sluiten.

Klachtenregeling

• Indien je een klacht hebt, dan hoor ik dat graag. Ik zal in een persoonlijk gesprek de klacht bespreken om samen tot een oplossing  te komen.

 

Aansprakelijkheid
•Bij de uitvoering van de sessie door de behandelaar is sprake van een inspanningsverplichting.
• De behandelaar geeft op geen enkele wijze geneeskundig advies of een geneeskundige garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties die zich tijdens, dan wel na uitvoering van haar sessie(en) bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelaar. De behandelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
• De behandelaar is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de behandelaar mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
• De aansprakelijkheid van de behandelaar voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een sessie.